Допълнителни дейности

Допълнителни дейности

  На основание чл.6 от Наредба №27 на ОбС -Харманли за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градина на територията на община Харманли, приета с Решение №571 – Протокол №41/31.10.2018г. на ОбС –Харманли и Протокол №2/11.11.2018г. от заседание на ПС, ДГ“Детски свят“ обявява процедура за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности, както следва:

– Aнглийски език
– Hародни танци
– Mодерен балет
– Логопед

ОБЯВА на ДГ „Детски свят“ – Харманли

Протокол с окончателно класиране на кандидатите

Заповед спечелилите конкурса за избор на изпълнители за осъществяване на ДОД в ДГ ,Детски свят“